Plavecké kurzy TOPSWIM pre deti

Email: matusek@topswim.sk, Tel: 0905 379 523 / 0910 460 236

Viac info o kurzoch

2% DANÍ

Ako na to?
1. Rozhodnite sa poukázať 2 % Vašich daní PK TOPSWIM

2. Ak ste fyzickou osobou, ktorá si sama podáva daňové priznanie, nepotrebujete žiadne iné tlačivá, len priamo v daňovom priznaní vyplníte údaje:
Názov: PK TOPSWIM
Sídlo: Hargašova 12, 841 06 Bratislava
IČO: 42 264 456
Právna forma: Občianske združenie

a sumu, ktorú chcete poukázať (minimálne 3 EUR)

3. Ak ste fyzickou osobou, ktorej robí zamestnávateľ ročné zúčtovanie preddavkov, požiadajte Vášho zamestnávateľa o vyplnené tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.
Na základe Potvrdenia vypíšte VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2 %.
Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte (osobne , poštou alebo prostredníctvom nás) na daňový úrad podľa Vášho trvalého pobytu do konca apríla 2016.

4. Ak ste právnickou osobou môžete poukázať 1,5 % (2 %) viacerým príjmateĺom, jednému však minimálne 8 EUR.
Nepotrebujete žiadne iné tlačivá, iba priamo v daňovom priznaní vyplnte údaje:

Názov: PK TOPSWIM
Sídlo: Hargašova 12, 841 06 Bratislava
IČO: 42 264 456
Právna forma: Občianske združenie
V termíne podania Vášho daňového priznania uhraďte daň z príjmov.

Ďakujeme Vám za príspevky v roku 2015. Vážime si Vašu podporu a priazeň, veríme, že nás podporíte aj v roku 2016.

Prilo2_potvrdenie_zaplatenie_dane

PK TOPSWIM _vyhlasenie na 2%

Kurzy plávania PK TOPSWIM

Pre deti aj dospelých je zabezpečený individuálny prístup trénerov s dlhoročnými skúsenosťami s vrcholovým plávaním.

Info o kurzoch
topswim_home1

Pridajte sa k nám

Kurzy plávania sú určené pre neplavcov ako aj mierne pokročilých plavcov, ktorí si chcú zdokonaliť techniku.

Prihlášky
topswim_home2

PK TOPSWIM galéria

Dúfame, že naše skúsenosti napomôžu Vašim deťom napredovať nie len v oblasti športu, ale aj v ich ďalšom rozvoji.

Galéria
topswim_home3